Sikap Mulia yang Mencerminkan Etos Kerja dan Hikmah Bekerja Keras

Sikap Mulia yang Mencerminkan Etos Kerja
  Sikap mulia yang mencerminkan perilaku etos kerja tinggi antara lain sebagai berikut.

 • bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal,sebab Allah tidak akan memberi rezeki pada orang yang malas
 • tidak mudah putus asa bila dalam bekerja tau belajar menemui hambatan,tetap berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi
 • tidak suka menunda-nunda pekerjaan
 • apabila telah berhasil memperoleh apa yang direncanakan,tidak cepat merasa puas,akan tetapi terus terpacu untuk lebih kreatif
 • apabila menghadapi pekerjaan yang tidak disukai,maka tetap tekun menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hati sabar
 • senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan
Hikmah Bekerja Keras
 • mengembangkan potensi diri seperti bakat,minat,pengetahuan dan keterampilan.
 • mendatangkan kesuksesan
 • meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk individu maupun sosial
 • meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
 • mendapatkan pahala dari Allah swt. karena selalu bersyukur dengan hasil yang diperoleh dari sikap bekerja keras.

Comments